V církevním kalendáři je dnes blahoslavená Balbína, žijící ve 2. století v Římě. Jako velmi krásná dívka měla mnoho nápadníků. Najednou se jí však na krku utvořila hnisající rána, která znetvořila celý její obličej. Její otec Kvirin sehnal nejslavnější lékaře, ale žádný z nich jí neuměl pomoci. Kvirina proto napadlo obrátit se k Bohu křesťanů. Požádal o pomoc papeže Alexandra I., který byl v té době zrovna ve vězení, a slíbil mu, že se s celým svým domem nechá pokřtít, bude-li dívka uzdravena. A jak Kvirin slíbil, tak se i stalo. Nechal se s dcerou i se služebnictvem pokřtít. Brzy se to rozneslo a Kvirin byl jako křesťan postaven před soud, a když se nechtěl vzdát víry, byl popraven. Balbína byla sťata. K dnešku patří i svatý Benjamín, jenž v době pronásledování křesťanů zemřel v Iránu asi v roce 420 spolu se svým biskupem, obviněným ze založení požáru v pohanském chrámě.