1558 zemřel Jiří Gerštorf z Gerštorfu, zakladatel panství Gerštorfů v Cholticích
1866 se narodil Josef Moravec, od roku 1919 zasloužilý ředitel měšťanské školy v Bohdanči, 1922-27 starosta Bohdanče
1867 se narodil JUDr. Václav Hrbek, od r. 1905 advokát v Pardubicích a překladatel z francouzštiny
1868 se narodil v Pardubicích JUDr. Bohuslav Gebauer, soudce, autor studie „Východočeské otrokářství“
1870 se narodil Jan Jaro, učitel měšťanské školy v Holicích, předčasně zemřelý básník
1872 se narodil MUDr. Jaroslav Kordina, pardubický železniční lékař, od 1937 důvěrník Zemského výboru v okresní nemocnici v Pardubicích
1877 se narodil František Červenka, od 1930 berní ředitel v Pardubicích
1879 se narodil Jan Kvasnička, 1926-39 farář Církve československé v Pardubicích
1884 se narodil JUDr. Karel Jehlička, okresní soudce v Holicích
1886 se narodil v Pardubicích Antonín Klaus, majitel hotelu v Pelhřimově
1888 se narodil Ing. Jindřich Hlaváč, vrchní stavební rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
1889 se narodil Josef Kamarýt, emer. ředitel „Východočeské Vesny“ v Pardubicích
1908 se narodil v Pardubicích PhDr. Václav Čížek, geograf ve Washingtonu
1911 byla puštěna první voda do právě dokončeného vodovodu v Bohdanči
1920 se narodil Vladimír Sedláček, profesor řečí na středních školách v Chrudimi a v Pardubicích
1926 se narodil Libor Hlaváček, 1977-1987 šéfdirigent Východočeského státního komorního orchestru (nyní KF) Pardubice
1940 zemřela Zdeňka Haaková, ředitelka měšťanské školy v Přelouči
1988 zemřel v rodných Pardubicích Josef Salavec, akad. malíř a grafik, autor mnoha ozdobných adres, diplomů a dekorativních kreseb
1995 byl v kostele sv. Bartoloměje zahájen archeologický průzkum, prováděný Archeologickým ústavem AV ČR
1995 bylo v Pardubicích dáno do provozu telefonní číslo 156 pro tísňové volání na městskou policii