Připomínán je i v římském kalendáři církevním. Svatý Leopold je patronem Rakouska. Tento rakouský markrabě se narodil asi roku 1073. Je mu připisováno založení augustiánského kláštera Klosterneuburg a cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz. Zasloužil se o rozkvět Vídně. Zemřel v roce 1136 a je zván Leopoldem III. Pobožným.

V českém církevním kalendáři je pak zmiňován svatý Albert Veliký (asi 1194-1280), generální vikář řádu sv. Dominika, řezenský biskup, nejslavnější středověký přírodovědec. Jeho velkou zásluhou je, že jako jeden z prvních využíval experimentu, i tím vstoupil do evropského myšlení; nezakládal své učení na autoritativní víře. Velikým ho nazývali už jeho současníci.

Svatořečen byl 16. prosince 1931 papežem Piem I. a byl zařazen mezi církevní učitele.

Je patronem studentů, laborantů a zdravotních techniků, horníků, teologů, přírodovědců, filozofů a vědců.