V občanském kalendáři má svátek Ludvík. Jméno pochází ze staroněmeckého jména Hlutwig, ale již tehdy existovala i varianta Lud(o)wig. Obě pak daly vzniknout latinským formám Chlodovicus či Ludovicus. Ve francouzském prostředí pak vznikla jména Lodewis, Lowis, Loois a také Louis. Je zajímavé, že arabizovaná forma posledního příkladu dala patrně vznik jménu Alois. Jméno Ludvík vykládají jazykovědci jako „slavný bojem“. Patronem tohoto jména na se stal arcibiskup Ludvík z Toulouse (1274 až 1297).