K tomuto jménu se váže i únorová pranostika: „Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.“ Svatý Roman žil v 5. století ve Francii, kde se stal opatem kláštera v St. Claude. Pravidlům řeholního života se naučil v lyonském klášteře a pak si v Jurských horách postavil chatrč. Denně čerpal z duchovní četby. Později ho vyhledal jeho bratr Lupicín a oba společně časem vybudovali dva kláštery, protože se k nim přidávalo stále více mužů. Roman, na sebe přísný, k jiným laskavý a shovívavý, se stal opatem v jednom klášteře a přísnější Lupicín ve druhém. Svatý Roman je zobrazován s košíkem chleba, zvonkem a řetězem kolem těla. Dnešek patří také památce francouzského kněze a řeholníka Daniela Brottiera (1876 až 1936). Blahoslavený Daniel Brottier působil jako misionář v Senegalu.