V církevním kalendáři je dnes svatý Dismas, který žil v 1. století. Byl to onen kající lotr, ukřižovaný po Ježíšově pravici.

Dřevo z kříže, na němž byl ukřižován svatý Dismas, bylo údajně převezeno na Kypr, kde je úcta k tomuto světci hojně rozšířena. Dismas je patronem vězňů, odsouzených k trestu smrti, zločinců, delikventů, kriminálníků, výtržníků, napravených zlodějů a lupičů, majitelů pohřebních ústavů…

Hlavním katolickým svátkem však dnes je Zvěstování Páně. Tento svátek připomíná den, kdy byl poslán k Panně Marii archanděl Gabriel, aby jí řekl, že počne a porodí syna, a dá mu jméno Ježíš.

Jedním z nejznámějších nositelů tohoto jména je populární slovenský herec Marián Labuda, který v poslední době často spolupracuje s Východočeským divadlem. Kromě toho, že zde hostoval v inscenaci Krejčovský salón, se ujal role moderátora letošního Galavečera smíchu.