K tomuto dni se váže řada lidových pranostik.

Známá je především staropražská písnička, v níž se zpívá, že na svatýho Matěje, když se slunce zasměje… na pouti je hezkých děvčat, jak když máku naseje!

Apoštol svatý Matěj byl synem zbožných a bohatých rodičů v městě Betlémě.

Stal se jedním z dvaasedmdesáti Ježíšových učedníků, byl přítomen na Ježíšových kázáních a svědkem jeho zázraků.

Byl však zajat, přivázán na kříž, kamenován a 24. února roku 63 sťat sekyrou.

Jeho ostatky jsou uchovány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a jeho hlava se uctívá v bazilice st. Maria Maggiore v Římě.
Podle českého církevního kalendáře je v neděli svátek Modesta z Trevíru. Ten zem〜řel v roce 486 ve zmíněmém městě.