Může být dokonce považováno i za český překlad Ireny.

V církevním kalendáři má dnes svátek Vincenc (v českén občanském kalendáři ho najdeme až 14. dubna).

Patronem jména je Vincenc Ferrerský, který se narodil v roce 1350 ve Valencii ve Španělsku. V sedmnácti letech vstoupil k dominikánům, stal se knězem a učitelem filozofie a teologie. Všiml si ho Pedro de Luna, který když jako Benedikt XIII. usedl na avignonský papežský stolec, povolal Vincence Ferreského k sobě. Ten však pochopil neblahé důsledky církevního rozkolu a snažil se přimět Benedikta XIII., aby odstoupil.

Když se mu to nepodařilo, opustil Avignon a dvacet let cestoval Španělskem, jižní Francií, severní Itálií a Švýcarskem a všude horlivě vybízel k pokání a nápravě života. Zemřel na své poslední kazatelské cestě 5. dubna 1419 ve Vannes v Bretani.
V roce 1455 byl prohlášen za svatého.