Mojmír I. je považován za zakladatele Velké Moravy (název je až z pozdější doby). Počínal si rozumně. Udržoval přátelské styky s mocnou Franckou říší, nebránil se ani příchodu franckých kněží, kteří na Moravě začali hlásat a šířit křesťanství, ačkoliv pohanské zvyky ještě dlouho přetrvávaly a dodržovaly se současně s křesťanskými. Víc toho historie o něm již neprozrazuje. Jisté však je, že Mojmír I. byl prvním historicky známým moravským vládcem, zakladatelem dynastie Mojmírovců. Datum jeho narození je neznámé, zemřel patrně v roce 846.

V českém církevním kalendáři je v neděli Scholastika. Ta žila v 6. století v Itálii. Byla sestrou sv. Benedikta z Nursie a vstoupila do kláštera v Monte Cassinu.