Jméno znamená „majetek“ nebo „štěstí“.

V českém církevním kalendáři je dnes Tomáš Akvinský (žil ve 13. století).

Italský teolog a filozof je považován za jednoho z nejvýznamnějších myslitelů historie a tvůrce nejrozsáhlejšího naukového systému středověku. Proto se mu také říkává andělský učitel.

Podle římského církevního kalendáře má dnes svátek císař Karel Veliký (742 až 814), který se stal největším evropským vládcem celého tisíciletí po pádu Říma.

V některých jazycích se jméno Karel Veliký uvádí ve starofrancouzské podobě Charlemagne.

Karel Veliký byl skvělým vojevůdcem. V třiapadesáti úspěšných taženích mimo jiné dokázal porazit Maury ve Španělsku a Avary ve střední Evropě. Papež tohoto křesťanského panovníka v roce 800 korunoval císařem Svaté říše římské.

Během svého života měl Karel Veliký nejen pět manželek, ale i několik konkubín.