1829 zemřel František Červenka, jeden z prvních historiografů Pardubic
1865 se narodil Josef Pleskot, od roku 1925 kronikář rodných Opatovic nad Labem
1866 byla v Bohdanči zřízena pošta (prvním poštmistrem se stal František Peška, tehdejší starosta města)
1869 se narodil Karel Kohoutek, od r. 1909 berní ředitel v Pardubicích
1908 byl v Bohdanči založen Okrašlovací spolek
1914 se narodil Jan Formánek, dlouholetý předseda výrobního družstva CYKLOS Urbanice
1919 se narodil Ing. Jaromír Horák, vedoucí odboru výstavby KNV v Pardubicích, 1963-80 ředitelem Agroprojektu Pardubice
1924 zemřel v Pardubicích František Hadač, učitel a osvětový pracovník v Bohdanči
1931 zemřel rodák z Kolodějí u Dašic Václav Jeřábek, ředitel reálky v Brně
1935 byl jmenován vůbec prvním čestným občanem Sezemic ředitel školy Josef Nešpor
1940 vyšla první poštovní známka s námětem Pardubic (je na ní pohled na severní stranu zámku)
1943 zemřel v rodných Pardubicích Ladislav Lochman, majitel býv. známého knihkupectví pod Zelenou branou
1947 byla dána do provozu první pardubická umělá ledová plocha
1960 zemřela Joža Toucová-Mettlerová, učitelka v Dašicích, spisovatelka pro mládež a překladatelka
1999 zemřel prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., první rektor Univerzity Pardubice, „Osobnost města Pardubic za rok 1993“
2000 byla na Masarykově náměstí otevřena reprezentační budova ústředí IPB (dnes ČSOB) Pojišťovny
2003 zemřel holický rodák Josef Malejovský, sochař a řezbář