1163 vysvětil pražský biskup Daniel I. za přítomnosti krále kostel sv. Vavřince v Opatovickém klášteře po jeho jedenáctileté přestavbě

1550 se stal pardubickým primátorem první známý pernštejnský lékárník Šimon Franc

1852 se narodil Jan Vosláček, puškař v Přelouči

1854 se narodil Karel Kožíšek, 1891-99 ředitel měšťanky v Holicích, manžel Boženy, dcery Boženy Němcové

1887 se narodil Antonín Koldovský, od roku 1931 berní ředitel v Pardubicích

1889 se narodil Josef Skácel, puškař v Pardubicích

1889 se narodil Ing. Jaroslav Matějček, ředitel Státního hřebčína v Kladrubech n. L., kde pracoval od roku 1918

1891 se narodil Josef Hubík, majitel bankovního závodu v Pardubicích

1892 se narodil Karel Procházka, účetní ředitel Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1899 se narodil v Pardubicích Ladislav Matura, stavitel v Pardubičkách

1914 se narodil MUDr. Jaroslav Černý, emer. primář pardubické traumatologie, nositel Medaile města Pardubic

1925 se narodil v Přelouči Ing. Stanislav Brebera, vynálezce plastické trhaviny pro průmyslové využití zn. SEMTEX

1927 zemřel Antonín Březina, 26 let profesor tělocviku na pardubické reálce

1932 se narodil český spisovatel Ing. Vladimír Páral, absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích

1946 se narodila prof. Ing. Helena Tichá, CSc., profesorka UPa pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů

1947 poprvé zazářilo elektrické světlo v holické části Koudelka

1963 zemřel v Pardubicích Rudolf Robl, ředitel školy, spisovatel, vlastivědný pracovník Pardubicka

1975 zemřel Julius Janeba, významný učitel školy v Hor. Jelení, všestranný osvětový pracovník a autor mnoha statí o rodném Hor. Jelení

2005 zemřel Viktor Kočí, sólista opery Národního divadla v Praze (vystudoval gymnázium v Pardubicích, kde se učil zpívat u prof. Karly Slonkové)

2007 navštívil finálový den jubilejní 80. Pardubické juniorky premiér Mirek Topolánek