1766 se narodil Václav Ignác Dekrt, majitel první tiskárny v Pardubicích

1823 se narodil Matěj Kučera, ředitel chlapecké školy v rodných Pardubicích

1874 se narodil Jan Vokolek, zakladatel býv. Vokolkovy tiskárny v Pardubicích

1879 se narodil Dominik Filip, profesor přírodopisu, fyziky a zeměpisu na pardubické reálce

1884 se narodil Ing. Vladimír Malý, 1920-1934 technický rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1889 se narodil Alois Šabata, 1922-25 profesor strojní průmyslové školy v Pardubicích

1890 se narodila v Holicích Růžena Holubová-Mazurová, učitelka hry na klavír v Hradci Králové

1894 se narodil Zdeněk Doubrava, ředitel banky v Hradci Králové a později v Pardubicích

1896 se narodil Josef Beran, hudební skladatel, ředitel Východočeské hudební školy v Pardubicích

1900 zemřel JUDr. Florian Hlubuček, advokát v Pardubicích, městský a okresní zastupitel

1919 zemřel MUDr. Stanislav Schulhof, pardubický zubní lékař a nadšený znalec a propagátor esperanta

1936 zemřel v Pardubicích Boh. Goričan, vrchní komisař finančního ředitelství v Bratislavě

1972 zemřel Karel Slabý-Kareš, 1938-1951 malíř a ilustrátor v Pardubicích

1975 zemřel pardubický rodák PhDr. Bedřich Svoboda, DrSc., přední český archeolog

1979 zemřel bohdanečský rodák Miroslav Cinner, pedagog a malíř v Pardubicích

1989 zemřel rodák z Hor. Jelení Danouš Páral, obětavý kulturní pracovník v rodném Jelení

2002 vyvrcholila v Pardubicích akce „Stanley Cup s Dominátorem“ s Dominikem Haškem, vítězem SC 2002

2002 zemřel tragicky prim. MUDr. Zdeněk Křivánek, 22 let primář ARO Nemocnice Pardubice

2007 byl na pardubickém dostihovém závodišti zahájen festival elektronické hudby „Summer of Love 2007“

(Miroslav Klimpl)