1872 se narodil Antonín Šafařík, ředitel měšťanské školy v Holicích, dlouholetý kronikář města (+ 1948); 1877 se narodil v Nové Pace pardubický hodinář Jindřich Hylmar; 1879 se narodil Vilém Červený, majitel koželužny v Pardubicích; 1880 se narodil Jan Šlauf, poštovní ředitel v Pardubicích, od roku 1941 předseda Pardubické filharmonie (+ 1944); 1889 se narodila Anna Michalová, od roku 1922 ředitelka školy v Pardubicích; 1894 se narodil Jan Koller, odborný učitel v Pardubicích, od roku 1932 dirigent Pardubického pěveckého okteta (+ 1950); 1904 se narodil JUDr. Ladislav Křepelka, advokát v rodných Pardubicích; 1906 se narodil ThDr. Mojmír A. Beneš, 1950-55 farář Čs. církve husitské v Pardubicích (+ 1977 v Kladně); 1907 zemřel v Pardubicích Karel Blažej Wittoch, hudební skladatel a pedagog na gymnáziu v Chrudimi a 1898-1903 na reálce v Pardubicích; 1916 byl v Kovelu popraven rodák z Mikulovic Josef Staněk, legionářský hrdina první světové války; 1932 se narodil v Litětinách Rudolf Beránek, koncertní umělec-hornista, od 1953 člen České filharmonie; 1934 se narodil v Pardubicích František Kyncl, malíř a sochař v Düsseldorfu; 1935 se narodil Josef Procházka, pardubický malíř, umělecko průmyslový výtvarník a propagační grafik; 1935 se narodil Bohuslav Diviš, ligový basketbalista dřívější RH Pardubice; 1998 byla v pardubických Polabinách otevřena Archa, nová modlitebna Církve bratrské; 2003 dokončil pardubický akad. sochař Karel Krátký na pardubickém Přihrádku rekonstrukci 200 let staré empírové kamenné kašny; 2008 byl v pardubickém multiplexu CineStar zahájen 11. ročník Festivalu francouzského filmu. 22. listopadu 1835 se narodil Josef Mocker, architekt, autor projektu rekonstrukce Zelené brány v r. 1912 (+ 1899 ); 1877 se narodil v Sezemicích Ing. Josef Urban, od roku 1914 úředník Zemědělské rady v Praze; 1879 byl v Pardubicích z podnětu profesora reálky dr. K. V. Seydlera založen „Literární spolek pardubický“; 1882 se narodil František Hybský, majitel pohřebního ústavu v Opatovicích n. Lab; 1883 se holický rodák MUDr. Emil Holub vydal na svou druhou cestu do Afriky; 1894 se narodil doc. MUDr. Jaroslav Snopek, 33 let primář chirurgie v Pardubicích, docent chirurgické propedeutiky na LF v Hradci Král.; 1894 se narodil Ing. Vladimír Bělovský, profesor na strojní průmyslové škole v Pardubicích (+ 1968); 1895 se narodil Josef Kolisko, důchodkový ředitel v Holicích, od roku 1947 pak v Pardubicích; 1905 se narodil pardubický klenotník Květoslav Chmelař; 1926 se narodil Josef Janoš, pardubický Mistr cukrář perníkář, nositel Medaile města Pardubic; 1935 zemřel v Pardubicích Jindřich Hemerka, majitel hostince a sodovkárny na Židově; 1960 se narodil v Pardubicích František Klouček, cyklistický reprezentant, v roce 1987 vicemistr světa v cyklokrosu; 1965 se narodila Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí oddělení urbanismu a architektury Magistrátu města Pardubic; 1965 zemřel v Pardubicích František Vácha, v období 1919-23 starosta Pardubic; 1985 zemřel JUC. Jaroslav Lautner, ředitel Vč. hudební školy v Pardubicích, dirigent orchestru VČD, Lidové opery a býv. Pardubické filharmonie; 1986 se narodil Jan Kolář, obránce HC Eaton Pardubice; 1990 se Pardubice staly statutárním městem; 2007 zavítala do Pardubic velvyslankyně Jihoafrické republiky J. E. Nomsa Dube. (kli)