8.15 MORAVCOVÁ Jitka, důchodkyně, 1953, Choltice
9.00 NECHVÍLE Miroslav, důchodce, 1946, Dašice
9.45 CHUDÁ Bronislava, důchodkyně, 1936, Rybitví
10.30 ČAPSKÝ Josef, důchodce, 1925, Pardubice
11.15 SVOBODOVÁ Milada, důchodkyně, 1921, Vyšehněvice
12.00 MUDr. BROTÁNEK Jaroslav, důchodce, 1940, Srch
13.00 HÄUSLEROVÁ Drahoslava, důchodkyně, 1925, Horní Roveň
13.45 PACOVSKÝ Bohuslav, důchodce, 1920, Moravany
14.30 KONOPÁSEK Josef, důchodce, 1947, Pardubice
15.15 HRNČIAR Augustín, důchodce, 1948, Pardubice