10.30 Ing. NOVÁK Jiří, CSc., důchodce, 1929, Pardubice
11.15 VONDRÁČEK Josef, důchodce, 1947, Pardubice
12.00 KMONÍČKOVÁ Vlasta, důchodkyně, 1923, Pardubice
13.00 BABIČOVÁ Vlasta, důchodkyně, 1948, Pardubice
13.45 PECKOVÁ Eliška, důchodkyně, 1924, Barchov