8.15 SOUČKOVÁ Hedvika, důchodkyně, 1924, Nemošice
9.00 Ing. PLESKOT Zdeněk, důchodce, 1930, Pardubice
9.45 MIKLASOVÁ Jaruška, důchodkyně, 1932, Košumberk
10.30 KLOZOVÁ Zdeňka, důchodkyně, 1947, Pardubice
11.15 Ing. CINKÁN Jiří, důchodce, 1946, Pardubice
12.00 SEDLAŘÍK Karel, 1961, Rychnov
13.00 HORÁKOVÁ Helena, důchodkyně, 1928, Pardubice
13.45 BALOG Alexander, 1953, Čankovice
15.15 POPILKA Vladimír, 1957, Sezemice