9.00 Málková Květuše, důch., 1930, Pardubice;

9.45 Šandová Věra, důch., 1946, Mělice;

10.30 Vávra Jaroslav, elektrikář, 1954, Pardubice;

11.15 Zapachová Zuzana, důch., 1926, Pardubice;

12.00 MUDr. Koláček Bohumil, důch., 1929, Pardubice;

13.00 Vohryzek Ladislav, důch., 1925, Staré Hradiště;

13.45 Rohlíčková Marie, důch., 1926, Újezd.