8.15 Medek František, důch., 1936, Moravany;

9.00 Habr Josef, důch., 1944, Veliny;

9.45 Ráliš Pavel, důch., 1942, Barchov;

10.30 Bačina Jaroslav, důch., 1927, Rohoznice;

11.15 Kouba Jaroslav, důch., 1937, Pardubice;

12.00 Ing. Fejfar Karel, důch., 1932, Choltice;

13.00 Hoznauerová Eva, důch., 1942, Pardubice;

13.45 Kaplan Milan, důch., 1936, Nemošice;

14. 30 Horák Jiří, důch., 1932, Sezemice;

15.15 Formánková Eliška, důch., 1928, Pardubice.