Judita je odvozena od Jitky, jež se vztahuje k tvaru Jutta hebrejského jména Jehúdíth, což bylo označení pro „židovku, ženu z Judeje“. Podle církevního kalendáře připomínáme svatého Ruperta Salcburského, který žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel z franské šlechtické rodiny z okolí Wormsu, kde působil jako biskup. Vzhledem k tomu, že usiloval o spravedlnost a neváhal kritizovat mocné, kteří svým způsobem života budili pohoršení, udělal si řadu nepřátel. Jeho pozice ve Wormsu se stala neudržitelná a musel odejít. Usadil se v solnohradských horách, kde vybudoval biskupské sídlo, čímž je vlastně považován za zakladatele Salcburku.