9.45 Ing. Ester Ladislav, důch., 1941, Pardubice
10.30 Sodomka Bohumír, manipulant, 1951, Lohenice
11.15 Kolman František, důch., 1923, Přelouč
12.00 Valentová Kristina, důch., 1923, Bukovina nad Labem
13.00 Vohralíková Marie, důch., 1922, Borek
14.30 Kubíková Jaromíra, důch., 1931, Pardubice
15.15 Ing. Morávek Jacek, důch., 1935, Pardubice