9.45 Vrtáček Vlastimil, 1949, inv. důchodce, Bezděkov; 10.30 Zadaná kremace; 11.15 Voříšková Marie, 1925, důchodkyně, Hostovice; 12.00 Kyllar Oldřich, 1928, důchodce,Pardubice; 12.45 Svědirohová Marie, 1924, důchodkyně, Ráby; 13.30 Hájek Milan, 1959, obch. zástupce, Pardubice; 14.15 Drahná Božena, 1924, důchodkyně, Přelouč; 15.00 Sedláček, Josef, 1924, důchodce, Pardubice.