1882 byla slavnostně otevřena dvoutřídní škola v Kuněticích

1884 se narodil dr. Vojtěch Čížek, 1914-20 profesor němčiny a francouzštiny na pardubické reálce

1899 byla v Pardubicích zahájena Východočeská výstava pěti set prací nejpřednějších českých malířů a sochařů

1904 se narodil Václav Skalický, pardubický středoškolský profesor, publicista, popularizátor astronomie

1905 byl v Kostěnicích založen Záložní a spořitelní spolek, který měl v prvním roce trvání 22 členů

1908 se narodil JUDr. Miloslav Funda, od 1939 okresní soudce v Pardubicích

1908 se narodila v Lánech na D. Lidmila Malá, pardubická učitelka, spolupracovnice parašutistů, kteří v r. 1942 provedli atentát na Heydricha

1922 byl v Moravanech odhalen pomník padlým a zemřelým v první světové válce

1970 zemřel v rodných Pardubicích akad. malíř František Vincenc Danihelka

1972 zemřel Gustav Adolf Molnár, čbr. evang. farář v Trnávce, básník, překladatel a skladatel

1977 byl v dostavěné chvaletické elektrárně přifázován první výrobní blok o výkonu 200 MW

1981 získalo město Chvaletice městský znak

1996 a ještě další den předvedla francouzská firma Mirage na pardubickém letišti zástupcům České armády své letadlo MIRAGE 2000-5

2005 proběhl na Matičním jezeře v Pardubicích 10. ročních rybářských závodů mužů, žen a dětí

2005 se uskutečnilo v Holicích 16. Mezinárodní setkání radioamatérů

(Miroslav Klimpl)