Světec tohoto jména patří mezi naše nejvýznamnější. Podle pověstí žil v Sázavě a činil tam zázraky.

Svatý Prokop jako dítě smrtelně onemocněl, a když nepomáhaly žádné léky, rodiče ho údajně položili na oltář Panny Marie a modlili se za jeho uzdravení.
Stal se zázrak, dítě se opravdu samo od sebe uzdravilo. Rodiče je proto z vděčnosti přislíbili Bohu.

Prokop se stal nejprve knězem a pak poustevníkem. Měl prý zázračnou schopnost navracet lidem zdraví, vyhánět ďábly z posedlých nebo proměňovat vodu ve víno. Nejznámější je však jeho skutek zkrocení ďábla.

Čerty ovládl a používal je dokonce i na poli při orání. Zde mělo možná také původ české rčení: „On s ním orá“.
Ani po ovládnutí čertů Prokop nepolevil ve svém skromném životě a v úsilí činit dobro.