Jeho nositelka by měla být poslem světla a ozařovat život. Především je však důležité, že na dnešek připadá jarní rovnodennost. Významem jsou Světlaně asi nejpodobnější jména Lucie nebo Roxana. Druhá z jmenovaných dam byla manželkou Alexandra Velikého. I když Alexandr Veliký (356 až 323 př. Kr.) uznával Aristotelovo uče〜ní o nadřazenosti helénského národa, podporoval své vojáky, aby uzavírali sňatky s domorodými ženami na obsazených územích. Sám jim v tom šel příkladem, když se oženil se sogdianskou princeznou Roxanou.