Jeho kořeny je však třeba hledat až ve starém Římě, kde žil rod Tatiů. Při vyslovení tohoto jména si asi každý vzpomene na Taťánu z Evžena Oněgina.
V církevním kalendáři je dnes blahoslavený Ludolf, který žil ve 12. až 13. století. Byl biskupem v Ratzenburgu. Vévoda Albert ze Sachsen-Lauenburgu si dělal neoprávněný nárok na církevní majetek, ale Ludolf se proti tomu postavil na odpor a byl za to vsazen do vězení, kde byl podroben mučení. Po nějaké době byl propuštěn a poslán do vyhnanství. Útočiště mu poskytl vévoda Jan z Mecklenburgu, ale Ludolf u něho zanedlouho podlehl následkům krutého zacházení.