„Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v boku jeho, neuvěřím,“ řekl a později tak doopravdy učinil. V kalendáři se během roku připomíná několik Tomášů. Nejznámější jsou Tomáš Akvinský (28. ledna), Tomáš Apoštol (3. července) a Tomáš Becket (29. prosince). Naším nejslavnějším nositelem tohoto jména byl T. G. Masaryk, který se 7. března narodil, a proto byl takto pokřtěn. V církevním kalendáři jsou dnes světice Perpetua a Felicita, které žily ve 2. století a byly umučeny pro víru. Zápis o jejich umučení podrobně popisuje, jak byly ženy vláčeny divokou krávou.