9.45 POLÁK Jaroslav, důchodce, 1947, Řečany nad Labem
10.30 Ing. KOLLER Miroslav, důchodce, 1923, Pardubice
11.15 BAREŠ Jindřich, důchodce, 1921, Pardubice
12.00 VORŠILKA Ladislav, dělník, 1963, Pardubice
13.00 PIKHARTOVÁ Růžena, důchodkyně, 1922, Pardubice
13.45 KOMÁREK Stanislav, důchodce, 1932, Pardubice
14.30 VONDRÁKOVÁ Ludmila, důchodkyně, 1922, Pardubice