Jméno je mužským protějškem Viktora. Victor je latinské slovo a znamená „vítěz“, victoria pak „vítězství“. Nejznámější Viktorií ve světových dějinách byla určitě britská královna. Nejdéle vládnoucí anglická panovnice se stala symbolem 19. století a její jméno nese celá dějinná epocha. Viktorie (1819 až 1901) se v roce 1840 provdala za prince Alberta ze Sachsen-Coburg-Gothy a měli devět synů a dcer. Díky tomu se Viktorie stala babičkou téměř ve všech evropských panovnických domech.