1874 se narodil v Pardubicích JUDr. Oskar Oesterreicher, od roku 1929 právník v Praze

1880 se narodil Vojtěch Emler, místopředseda Občanské záložny a majitel pivovaru v Přelouči

1882 zemřel v rodných Holicích František Horyna, učitel hudby, zakladatel a první kapelník holické městské kapely

1894 se narodil v Dolanech Jaroslav Zajíček, malíř, úředník v Užhorodě, odkud čerpal motivy ke svým obrazům

1902 se narodil František Novák, nejslavnější čs. letec-akrobat, častý aktér na leteckých dnech v Pardubicích

1905 se narodila Ing. Vlasta Řezbová, 1936-39 profesorka obchodní školy v Pardubicích

1917 zemřel v Pardubicích Jindřich Kopfstein, malíř, profesor průmyslové školy v Pardubicích

1927 zemřel Jaroslav Šimek, místoředitel Okresní nemocenské pojišťovny v rodných Pardubicích

1930 se narodila PhDr. Milada Večeřová, profesorka pardubického gymnázia, spisovatelka a překladatelka

1931 zemřel Vojtěch Paulus, v letech 1880-84 profesor a v období 1903-08 ředitel pardubické reálky

1957 zemřel Václav Třešňák, bývalý herec VČD v Pardubicích, později majitel půjčovny kostýmů v Pardubicích

1972 byla z komunikačních důvodů provedena odstřelem demolice nejstaršího pardubického hotelu „Veselka“

1977 byla při gymnáziu v Dašické ulici dána do provozu školní kuchyň s jídelnou

1995 se konala v areálu Dílen pro opravu mechanismů na pardubickém nádraží „Železniční pouť 95“

2001 zemřel MUDr. Zdeněk Bouček, 1955-80 primář stomatologie v pardubické nemocnici, nositel titulu „Osobnost české stomatologie“

2005 byl na pardubickém zámku zahájen osmý ročník prodejní a kontraktační výstavy „Pardubický festival vína“

2005 byl v Lázních Bohdanči zahájen čtvrtý ročník hudební přehlídky „Kalkata fest“

2005 byl v Pardubicích odstartován čtvrtý ročník „Rallye Pardubice“, patřící do „Volného poháru České republiky“

2005 zemřel Karel Pikl, známý organizátor pardubických sběratelských burz.

(Miroslav Klimpl)