1707 se narodil Ludvík Václav Didack, písař pardubického panství, později ředitel bohdanečských sádek
1872 se narodil Antonín Šafařík, ředitel měšťanské školy v Holicích, historik, dlouholetý kronikář města
1877 se narodil v Nové Pace pardubický hodinář Jindřich Hylmar
1880 se narodil v Českých Budějovicích Jan Šlauf, od 1901 poštovní ředitel v Pardubicích, od roku 1941 předseda Pardubické filharmonie 1889 se narodila Anna Michalová, od 1922 ředitelka školy v Pardubicích
1894 se narodil Jan Koller, odborný učitel, od 1932 dirigent Pardubického pěveckého okteta
1906 se narodil ThDr. Mojmír A. Beneš, 1950-55 farář Československé církve husitské v Pardubicích
1907 zemřel rodák ze Slepotic Karel Blažej Wittoch, hudební pedagog a skladatel
1916 byl v Kovelu popraven rodák z Mikulovic Josef Staněk, legionářský hrdina první světové války
1921 se narodil pardubický historik dr. František Dosoudil
1932 se narodil v Litětinách Rudolf Beránek, koncertní umělec-hornista, od 1953 člen České filharmonie
1934 se narodil v Pardubicích František Kyncl, malíř a sochař v Düsseldorfu
1935 se narodil v Pardubicích Bohuslav Diviš, basketbalista RH Pardubice minulých let
1998 byla v Polabinách otevřena Archa, modlitebna Církve bratrské
2003 byla na pardubickém Příhrádku dokončena rekonstrukce 200 let staré empírové kamenné kašny