1772 potvrdila císařovna Marie Terezie Pardubicím všechna dosavadní městská privilegia

1839 se narodil Václav Diviš, inspektor Severozápadní dráhy v Pardubicích, zakladatel archeologických sbírek pardubického muzea

1841 se narodil ve Vesce u Sezemic MUDr. Josef Kerzl, dvorní rada, osobní lékař rakouského císaře Františka Josefa I.

1879 se narodil Ing. František Zdeněk, 1913-19 profesor strojní průmyslové školy v Pardubicích

1883 se narodil Jan Langer, výrobce perníku v Pardubicích

1889 se narodil František Šlégl, od 1939 poštovní ředitel v Pardubicích

1891 se narodil v Pardubicích Rudolf Mazuch, malíř a umělecký fotograf v Kolíně

1897 se narodil ve Starém Mateřově Čeněk (Vincenc) Huňáček, 1945-49 ředitel n. p. TMS v Pardubicích

1914 se narodila Olga Motyčková, bývalá choreografka Východočeského divadla Pardubice

1916 zemřel v rodných Pardubicích sochař a kameník Jan Staude

1929 zemřel v Dašicích Josef Vomáčka, truhlářský mistr, spoluzakladatel Sboru dobrovolných hasičů v Dašicích

1933 zemřel v Pardubicích Josef Kavka, 1908-33 profesor na reálce v Pardubicích a překladatel

1938 zemřel Josef Holotík, dlouholetý vedoucí Baťovy prodejny v Pardubicích

1938 zemřel v Pardubicích Antonín Schneider, vrchní finanční komisař v Pardubicích

1997 byl v Pardubicích zahájen šestý ročník soutěžní přehlídky schopností a dovedností zdravotně postižených Abilympiáda '97

1998 byla v Horním Jelení předána veřejnosti přístavba objektu základní školy

1998 se konaly ve Valech u Přelouče oslavy 600. výročí první písemné zmínky o této obci

2005 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák Ing. arch. Lubomír Driml, majitel projekční kanceláře, významný pardubický architekt.

(Miroslav Klimpl)