1857 se narodil v Holicích Ing. Ludvík Rautenkranc, mostní odborník, autor mostů zejména železničních (přes Vltavu u Vyšehradu, přes Dunaj u Kremže aj.)

1865 byl prvním okresním starostou v Přelouči zvolen mlynář z Valů Václav Pour

1903 se narodil v Pardubicích MUDr. Otakar Ludvík, od roku 1935 primář nemocnice v Rychnově n. Kn.

1928 zemřel v Pardubicích Ing. Jan Čermák, vrchní rada ČSD

1932 zemřel Matěj Petřina, vládní rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1939 zemřel Josef Šimon, majitel velkopekárny a perníkárny ve Smilově ulici v Pardubicích

1955 se narodil prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., od 2005 profesor pro obor anorganická chemie na UPa

1990 zemřel sezemický rodák PhDr. Ivo Plecháček, archivář, vedoucí SObA v Třeboni a Č. Krumlově a Čs. státní spořitelny v Praze

1991 zemřel doc. Ing. Zdeněk Skřivánek, CSc., pedagog na VŠCHT v Pardubicích, v mládí aktivní basketbalista, později trenér

1996 navštívil Pardubice a Lázně Bohdaneč tehdejší prezident Václav Havel

1998 byla v Horním Jelení dána do užívání přístavba základní školy

1998 byla v Pardubicích posedmé zahájena celorepubliková abilympiáda zdravotně postižených v 19 soutěžních oborech

2001 zemřel RNDr. Pavel Černava, pardubický tělovýchovný, hlavně turistický pracovník

2003 zahájil prodej v Bělehradské ulici v Pardubicích obchodní dům LIDL.