1571 se narodil kreslíř Jan Willenberg, v r. 1602 autor prvního zobrazení Pardubic

1873 se narodil prof. Ing. Jan Záhorský, autor projektu kovového jezu na Chrudimce v Pardubicích (demolovaného v r. 1974)

1880 se narodil v Pardubicích Jindřich Ostrý, majitel továrny na obuv v Sezemicích

1885 se narodil pplk. Ing. Václav Benda, velitel tovární střelnice v Semtíně, honorární docent ČVUT v Praze

1888 zemřel Karel Soukal, městský a okresní starosta v Přelouči

1898 se narodil v Litoměřicích JUDr. Zdeněk Šorm, od 1943 notář v Pardubicích

1901 se narodil MUDr. Jiří Šerf, šéflékař ONP v Pardubicích, koncertní sólový zpěvák-basista

1905 se narodil v Pardubicích Karel Forchtsam, obchodník od Kostelíčka v Pardubicích

1905 se narodil Miroslav Chlapec, 1943-48 velitel městské policie v Pardubicích

1909 zemřel Antonín Vl. Kobera, redaktor pardubického „Východočeského obzoru“

1922 se narodil v Pardubicích Karel Chlubna, odborný učitel na pardubických učňovských školách

1923 byla dána do provozu na Olšinkách v Pardubicích sokolovna pardubického Sokola

1937 zemřel v Pardubicích Josef Weinberger, překladatel téměř celého básnického díla Vrchlického a Čecha do němčiny

1939 byla v Přelouči zřízena Lidová škola zemědělská

1940 se konala v Pardubicích Zemská jubilejní výstava psů všech plemen

1946 se narodil v Pardubicích Ing. Václav Stříteský, geodet, býv. pardubický radní

1979 se narodil Michal Tvrdík, útočník hokejistů HC Moeller Pardubice

1991 zemřel Jan Formánek, dlouholetý předseda výrobního družstva CYKLOS Urbanice

1993 byla zvolena primátorkou města Pardubic Ing. Hana Demlová

1993 získala státní akreditaci Fakulta územní správy VŠCHT Pardubice (dnešní UPa)

1997 byly přivezeny do Pardubic ostatky sv. Vojtěcha na jejich pouti po českých diecézích

1997 se v Pardubicích uskutečnilo setkání předních představitelů 17 velkých měst ČR

2000 byly v Pardubicích zahájeny 3. „Zámecké slavnosti pod erbem zubra“

2000 byla v Bohdanči na Lužci dána do provozu nová hasičská zbrojnice

2000 zemřel prof. Ing. dr. Josef Mleziva, DrSc., profesor chemie a technologie makromolekulárních látek na UPa

2007 se uskutečnil v Pardubicích na soutoku Labe a Chrudimky 1. ročník závodů dračích lodí.

(Miroslav Klimpl)