1803 se narodil Josef Množislav Bačkora, vlastenecký domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů

1823 se narodil hrabě Richard Belcredi, rakouský politik-federalista, od 1866 čestný občan Pardubic

1844 se narodil Martin Bohumil Hornof, chrámový skladatel, od r. 1890 ředitel Novoměstské školy v Pardubicích

1849 zemřel v Přelouči František Veverka, spolu s bratrancem kovářem Václavem Veverkou vynálezce ruchadla

1863 se narodil v Pardubicích MUDr. Josef Těšík, pardubický městský státní lékař

1863 se narodil Antonín Hušek, výrobce vah v Pardubicích

1869 se narodil v Pardubicích Bedřich Řezník, středoškolský profesor, fejetonista, divadelní a hudební kritik „Plzeňských listů“

1873 se narodil František Čabrádek, 1910-13 profesor matematiky, fyziky a těsnopisu na pardubické reálce

1881 se narodil v Pardubicích Ing. Otakar Mandelík, emeritní ředitel banky Slavia Praha

1887 se narodil Josef Otásek, ředitel Rolnických družstevních podniků v Pardubicích

1887 se narodil Oldřich Kalandra, 1928-32 profesor kreslení na reálném gymnáziu v Pardubicích

1896 se narodil pardubický stavitel František Levý

1907 se narodil Jaroslav Buchar, podnikatel staveb v Pardubicích

1911 se narodila ve Dřítči MUDr. Marie Zimáková, pardubická lékařka

1920 zemřel pardubický rodák JUDr. Jindřich Sieber, advokát v Lounech

1923 zemřel v Bohdanči Josef Peška, ředitel školy, spisovatel, libretista, překladatel a divadelní kritik (pseud. Karel Šípek)

1928 zemřel Vojtěch Sršeň, bývalý správce staré i nové okresní nemocnice v Pardubicích

1937 se stal předsedou Klubu rodáků Horního Jelení v Praze koncertní a operní pěvec Lev Uhlíř

1938 navštívil Pardubice velvyslanec USA v ČSR pan Wilbur J. Carr

1946 se narodila v Řečanech n. Lab. spisovatelka a pedagožka Marcella Marboeová-Hrabincová

1947 byl ustaven Autoklub Přelouč

1952 zemřel pardubický rodák Jan Běloušek, stavitel a projektant pardubického Stavoprojektu

1998 byla na Dubině v Pardubicích dána do provozu diskontní prodejna Penny Market

2000 uvedlo VČD premiéru hry Terrence McNallyho „Maria Callas“

2002 se konala inaugurace nového děkana FES UPa doc. Ing. Jana Čapka, CSc.

2003 se uskutečnil v Přelouči „Koncert pro hudebního skladatele Ilju Hurníka“ k jeho osmdesátinám. (Miroslav Klimpl)