1834 byly Sezemice dekretem gubernia v Praze povýšeny na město

1864 se narodil v Sezemicích Václav František Gottwald, pedagog, odborný spisovatel a redaktor

1867 se narodil P. Josef Němeček, biskupský notář a farář v Mikulovicích

1881 se konala vůbec první schůze výboru Muzejního spolku Pardubice

1893 se narodila v Chrudimi Antonie Hušková, od 1938 profesorka reálného gymnázia v Pardubicích

1898 se narodil František Bartoš, majitel stáčírny piva a hostince U zlatého soudku v Anenské ul. v Pardubicích

1900 se narodil Ing. Ladislav Sedláček, profesor ekonomické školy v Pardubicích

1902 zemřel v rodném Staročernsku Karel B. Englich, učitel Obchodní školy a autor povídek a několika dramatických děl

1906 se narodil Ing. Josef Kalous, od 1939 profesor státní strojní průmyslové školy v Pardubicích

1930 se narodil herec Karel Urbánek, v letech 1953-60 člen VČD v Pardubicích

1940 se narodil Ing. Viktor Chrobok, předseda býv. ONV v Pardubicích

1945 se narodil prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc., vysokoškolský pedagog, ved. katedry dřeva, celulózy a papíru UPa

1960 zemřel pardubický rodák PhDr. František Lexa, významný čs. egyptolog světového významu

1981 zemřel v Pardubicích RNDr. Dobroslav Žofák, pedagog, botanik, autor učebnic, vysokoškolských skript a odborných článků

2003 rozhodla Rada města Pardubic, že 10. března 2003 se na pardubické radnici poprvé objeví vlajka Tibetu na podporu utlačovaného tibetského lidu

2005 skončil v Pardubicích V. ročník Grand festivalu smíchu (komedií roku 2004 se stala Prodaná nevěsta Klicperova divadla HK). (Miroslav Klimpl)