1871 se narodil v Holicích Bohuslav Kolárský, 1907-14 první starosta tehdejšího města Horního Jelení

1889 zřídila bohdanečská obec v dnešní Langrově ulici chudobinec

1893 se narodil v Pardubicích Josef Votke, ředitel Městské spořitelny v Pardubicích

1909 byl v Bohdanči zaveden místní telefon; 1917 se narodil Josef Špalek, výrobce hudebních nástrojů v rodných Pardubicích

1919 byl na pražském Hradě spáchán neúspěšný atentát na dr. Karla Kramáře, prvního československého předsedu vlády po roce 1918, čestného občana Pardubic

1930 zemřel pardubický rodák Antonín Libický, ředitel reálky v Hradci Králové

1931 se narodil herec Adolf Filip, 1960-67 člen VČD v rodných Pardubicích

1933 koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan Kubelík

1934 se narodil v Rosicích n. Lab. Ing. Petr Obruba, středoškolský profesor v Ústí n, Lab. a v Lovosicích, od roku 1990 starosta Lovosic

1953 zemřel Alois Hajn, novinář, publicista a překladatel (1900-14 redigoval v Pardubicích „Osvětu lidu“)

1961 zemřel přeloučský rodák František Flos, okresní školní inspektor v Pardubicích, autor knih pro mládež a překladatel