1616 zemřel pardubický primátor Jindřich Adam

1867 se narodil ThDr. Ferdinand Hrejsa, evangelický farář v Trnávce na Přeloučsku, později profesor církevních dějin na české evangelické fakultě v Praze

1871 se narodil JUDr. Karel Horlivý, pardubický advokát, předseda pardubického Rotary-klubu, vydavatel časopisu „Východ“

1887 zemřel v Pardubicích Josef Lernet, zakladatel Sokola v Pardubicích (spolu se svým bratrancem Václavem Bubeníkem)

1893 se narodil v Hor. Jelení Vincenc Beer, architekt a grafik v Praze

1900 zemřel František Náhlík, 1890-97 profesor zpěvu na reálce v Pardubicích

1904 se narodil v Holicích Ing. arch. Karel Dudych, architekt, projektant, malíř a grafik v Praze

1924 byla zahájena stavba budovy Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích (pozdější okresní úřad)

1927 zemřel Bedřich Kostka, ředitel měšťanské školy v Přelouči

1932 zemřel Jiří Diviš Čistecký, výrobce špiček v rodných Pardubicích

1985 se narodil Jaroslav Koma, obránce HC Moeller Pardubice

1988 zemřel Josef Hudec, emer. ředitel pardubického závodu ČSAD

1996 navštívil pracovně pardubické letiště vrchní velitel ozbrojených sil Švédska generál O. W. Wiktorin

2007 zemřel pardubický rodák Karel Vinař-Epštein, vlastivědný pracovník, správce pardubického židovského památníku a hřbitova