1787 se narodil v Přelouči František Potůček, autor několika katastrálních map a malovaných pohledů na Přelouč

1802 zemřel v Pardubicích sochař a řezbář Jakub Teplý, autor mj. známého reliéfu Jonáše polykaného velrybou na budově VČG na Pernštýnské nám.

1876 se narodil v Živanicích František Zeman, ředitel městských úřadů v Pardubicích

1885 se narodil Karel Jičínský, 1940-44 herec a ředitel VČD v Pardubicích

1888 se narodil Josef Pikl, profesor na obchodních akademiích v Banské Bystrici, Ostravě, Chrudimi a v rodných Pardubicích

1894 se narodil v Pardubicích Karel Khain, od 1941 sochařský mistr v Ostravě

1907 se narodil v Pardubicích Ladislav Čížek, spolumajitel knihtiskárny v Pardubicích

1925 zemřel bohdanečský rodák Synecius Alexandr Košťál, vrchní inspektor ČSD

1928 proběhla kolaudace stavby jezu, plavební komory, vodní elektrárny a silničního mostu v Přelouči, postavených v letech 1921-27

1936 zemřel Rudolf Dont, ředitel kůru a kapelník v Rovni

1963 zemřel akademický malíř Vladimír Sychra, 1934-36 profesor kreslení na gymnáziu v Pardubicích

1967 zemřel chroustovický rodák Josef Hašek, akad. malíř v Chroustovicích a Pardubicích

1976 se narodila v Pardubicích Klára Sedláčková-Oltová, herečka v pražském Divadle v Dlouhé

1976 zemřel František Jiroutek, bohdanečský poštmistr, významný funkcionář AFK Bohdaneč

2000 převzali představitelé obce Dašice od předsedy Poslanecké sněmovny rozhodnutí o opětném povýšení Dašic na město

2001 zahájil provoz v Pardubicích Celní úřad, který začal plnit povinnosti krajského celního úřadu

2002 se konala v Pardubicích beseda se španělským delegátem při EU panem Ramiro Cibrianem o Evropské unii. (Miroslav Klimpl)