1820 se narodil JUDr. Alois Pražák, vůdce Moravanů na říšském sněmu ve Vídni, čestný občan Pardubic

1846 se narodil Svatopluk Čech, český básník a prozaik, čestný občan Přelouče

1852 se narodil Otakar Šedivý, od roku 1893 ředitel měšťanské školy v Pardubicích

1864 se narodil v Holicích-Podhrázi Jan Zahrádko, předseda správní rady Elektrických podniků města Holic, dlouholetý holický radní

1864 se narodil Matěj Petřina, vládní rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1874 se narodil Jan Haitmar, ředitel býv. Telegrafie Pardubice

1888 se narodil Karel Otruba, ředitel měšťanské školy chlapecké v Pardubicích na Starém městě

1897 se narodila v Pardubicích Marie Nežádalová, dramatická pěvkyně, primadona divadla v Olomouci

1902 zemřel ve Vídni holický rodák MUDr. Emil Holub, český lékař a cestovatel po jižní Africe

1921 zemřel v Pardubicích Jan Fiala, 12 let primárius orchestru německého divadla v Praze, později vojenský kapelník

1925 zemřel Josef Janeček, býv. pardubický stavitel a radní

1931 se narodil v Holicích PhDr. Josef Johanides, literární historik, pracovník ČSAV v Praze

1931 se narodil MUDr. Jiří Jícha, emer. primář dětského oddělení Nemocnice Pardubice

1938 byl jmenován čestným občanem města Pardubic předseda vlády ČSR dr. Milan Hodža

1941 se narodil v Pardubicích doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc., historik, docent Filozofické fakulty UK v Praze

1957 se narodil JUDr. Miroslav Antl, býv. státní zástupce, 1993-2003 prezident prvoligového družstva basketbalistů Ostacolor (dnes Synthesia) Pardubice

1958 se narodil v Pardubicích doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc., docent Gynekologie a porodnictví na UK v Praze

1992 zahájilo svou činnost na nádraží ČD v Pardubicích kino SIRIUS

1992 zemřel Ronald Clifford Hockey, pilot speciálních operací britského letectva za druhé světové války, čestný občan Pardubic in memoriam

2005 vstoupila Univerzita Pardubice jako společník - komanditista do společnosti TechnoPark Pardubice k.s. (Miroslav Klimpl)