1831 se narodil dr. Albert Schäffle, rakouský federalista, čestný občan města Pardubic

1852 se narodil MVDr. Josef Honzík, okresní zvěrolékař v Pardubicích

1861 byl zvolen podle nového obecního zákona prvním starostou Pardubic mlynář Josef Bubeník

1862 se narodil Eduard Geisler, odborný učitel v Pardubicích

1875 se narodil Vojtěch Celzer, účetní Okresní nemocenské pojišťovny v Pardubicích, býv. pardubický zastupitel

1878 se narodil Bedřich Neth, od 1905 berní ředitel v rodných Pardubicích

1879 se narodil Josef Tichý, od 1910 profesor chlapeckého reálného gymnázia v Pardubicích, kde byl později ředitelem

1881 se narodil Alois Sodoma, 1912-34 poštovní ředitel v Pardubicích 1893 zemřel v Pardubicích Ladislav Kastner, profesor na místní reálce

1897 se narodil Alexandr Bydžovský, obchodník a umělecký knihař v Pardubicích

1902 se delegace města Holic zúčastnila ve Vídni pohřbu holického rodáka cestovatele MUDr. Emila Holuba

1968 se narodil v Jeníkovicích Mgr. Jan Tetřev, odborný pracovník Východočeského muzea v Pardubicích

1995 zemřela pardubická rodačka PhDr. Marie Svobodová-Herrmannová, hudební vědec, čestná občanka města Pardubic

2002 zemřel sezemický rodák Stanislav Libenský, malíř a český sklářský výtvarník, 1963-87 profesor VŠ umělecko-průmyslové v Praze

2005 zemřel v rodných Pardubicích Václav Metelka, bývalý politický vězeň, organizátor brigádnických oprav pardubických církevních staveb, čestný občan Pardubic. (Miroslav Klimpl)