1875 zemřel ve St. Ždánicích Jan Nepomuk Čeněk, farář a český botanik, čestný občan Bohdanče

1882 se narodil v Pardubicích Ing. Karel Stichenwirth, od 1923 vrchní inspektor ministerstva dopravy v Bratislavě

1889 se narodil Gustav Faltus, od 1937 středoškolský profesor v Pardubicích, propagátor přírodních věd

1912 zemřel Augustin Plischke, rada zemského soudu, čestný občan Přelouče

1919 vypukl v nástrojárně Prokopovy továrny v Pardubicích požár (škoda činila 4 mil. tehdejších Kč)

1926 se narodil RSDr. Josef Loskot, původně učitel, býv. předseda ONV v Pardubicích

1936 se narodil v Pardubicích prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc., český fyzik se specializací na subnukleární fyziku a kvantovou teorii

1936 zemřel JUDr. Gustav Hartman, tajemník městského úřadu v Přelouči

1938 zemřel Jan Tluč〜hoř, starosta Rolnických družstevních podniků v Přelouči

1950 zemřel rodák z Jezbořic Ing. František Hyhlík, lesní rada, regionální vlastivědný a kulturní pracovník

1984 zemřel Michael Florian, grafik, autor mnoha dřevorytů, ve kterých tvárnil i pardubické motivy

1994 byl ve Svítkově zahájen provoz v nové budově pošty v Kostnické ulici

2002 převzali zástupci obce Čeperka v budově sněmovny v Praze dekret o udělení znaku a praporu obce

2003 jednalo ve VČD v Pardubicích 35 ředitelů profesionálních divadel o státních dotacích pro divadla

2005 zemřel Vladislav Špulák, úspěšný pardubický letecký modelář, nositel Medaile města Pardubic. (Miroslav Klimpl)