1874 se narodil v Pardubicích Ladislav Červenka, vládní rada, zemský školní inspektor, Rytíř francouzské čestné legie

1881 se narodil Jan Klečka, majitel sodovkárny a majitel drogerie v Pernštýnské ulici v Pardubicích

1885 se narodil Otakar Ledeč, od roku 1920 rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1899 se narodil MUDr. Pavel Hochmann, pardubický česko-židovský lékař na Skřivánku, obětavý rohovnický funkcionář

1902 zemřel dašický rodák Josef Tesař, profesor na reálce a německé průmyslovce v Brně

1909 zemřel Karel Václavíček, od roku 1862 okresní soudce v Pardubicích

1924 se narodil v Hodkovicích Jaroslav Antonín Kellar, 1951-81 akad. malíř v Pardubicích

1926 se narodil Zdeněk Bičík, archivář a kronikář v Pardubicích a ve Státním obl. archivu v Zámrsku a odborný pracovník Východočeského muzea v Pardubicích

1929 se narodil v Ostřešanech JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc., prof. Právnické fakulty UK, poslanec Parlamentu ČR

1929 zemřel Jan Planička, společník knihtiskárny v Pardubicích

1933 se narodil v Pardubicích Ladislav Švarc, keramický výtvarník a designér v oblasti porcelánu

1937 zemřel PhMr. Rudolf Uchytil, pardubický lékárník z rohu Sladkovského a Smilovy ulice

1944 zemřel urbanista Antonín Mendl, autor projektu sokolovny na Olšinkách v Pardubicích

1946 zemřel v Trnové Josef Sochor, řezník a uzenář, 1915-18 starosta Pardubic

1950 se narodil v Pardubicích Břetislav Kovařík, hradecký výtvarník, autor kresleného humoru

1944 prohráli v exhibici hokejisté SK Holice se slavným LTC Praha 2:30. (Miroslav Klimpl)