1840 založil přeloučský kaplan Patočka při městské škole městskou knihovnu

1854 se narodil ve Svinčanech Josef Komárek, zemský poslanec, okresní starosta, čestný občan obce Svinčany

1859 lehlo požárem v Moravanech 26 většinou dřevěných domů a 13 stodol

1864 se narodil v Cholticích Josef Schusser, akad. malíř, profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze

1878 se narodil Josef Lukavský, od 1925 soudní rada v Pardubicích

1885 se narodil Ing. arch. Josef Huráň, 1910-62 stavitel v Dašicích

1890 se narodil Josef Jirout, původně tkadlec, redaktor Východočeského obzoru a kulturní pracovník v Pardubicích

1895 se narodil prof. MUDr. Jan Řehoř, primář pardubické interny, 1955-62 přednosta I. interní kliniky LF UK v Hradci Král.

1895 se narodil František Michálek, býv. dirigent pěveckého sdružení Suk v Pardubicích a Pardubické filharmonie

1913 se narodil Josef Polák, 1942-45 profesor gymnázia v Pardubicích

1924 se narodil v Pardubicích JUDr. Čestmír Adam, poslanec a místopředseda v býv. ČNR

1926 zemřel v Pardubicích František Paul, otec herce Franty Paula a děd herečky Jany Paulové

1931 se narodil Jiří Josef Šindelář, herec v Praze a v Pardubicích, kde zemřel

1932 se narodil v Holicích Zdeněk Bidlo, redaktor Čs. rozhlasu, spisovatel a dramatik

1942 zemřel sezemický rodák František Švagerka, učitel, sběratel lidových písní

1978 zemřel Antonín Bečvář, zakládající člen Církve československé v Pardubicích

1995 zemřel Josef Moravec, býv. podnikový ředitel Drobného zboží Pardubice

1998 byl zvolen předsedou KPP Ing. Jan Linhart (Miroslav Klimpl)