1791 získal Václav Ignác Deckert povolení zřídit v Pardubicích tiskárnu

1801 se narodil Jiří Vilém Kupka, od 1862 pardubický děkan, autor náboženských spisů

1844 shořela v Přelouči prozatímní dřevěná kasárna v čp. 149 a 150

1862 byla v Pardubicích založena česká Měšťanská beseda

1869 se narodil Josef Rob, pardubický obchodník, zakladatel vzdělávacího spolku „Rozkvět“

1870 se narodil v Býšti Josef Hybský, majitel realit a firmy „Josef Hybský a synové, velkoobchod v Pardubicích“

1882 se narodil Ing. arch. Pavel Janák, autor projektu pardubického krematoria.

1888 zemřel MUDr. Josef Bojislav Pichl, 1843-48 vlastenecký lékař v Pardubicích

1906 byl v Jindřišské ulici v Pardubicích dostavěn Dělnický dům

1909 se narodil Ing. Josef Košař, býv. přednosta Úřadu geodézie a geografie v Pardubicích

1910 bylo v Holicích založeno Společenstvo hostinských a výčepníků pro tehdejší holický okrsek

1920 byl v Bohdanči založen hudební kroužek „Škroup“

1920 koupil pardubický Muzejní spolek pardubický zámek

1925 se narodil Jiří Dašek, organizátor lehké atletiky v rodných Pardubicích

1929 zemřel v Pardubicích Augustýn Filípek, býv. pardubický restauratér

1930 zemřel Alois Jirásek, tvůrce českého historického románu, čestný občan Pardubic a dalších měst a obcí regionu

1933 zemřel František Bartoš, 1910-14 ředitel pardubické reálky

1934 se narodil v Pardubicích prof. MUDr. Jiří Kvasnička, CSc., přednosta I. interní kliniky LF v Hradci Král.

1936 zemřel v Pardubicích Alois Jelínek, čestný předseda Jednoty českých mydlářů a voňavkářů v ČSR

1938 se narodil prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc., pedagog DFJP Univerzity Pardubice

1940 zemřel František Kudrna, býv. berní ředitel v Pardubicích

1943 se narodil v Praze MVDr. Norbert Záliš, býv. ředitel Národního hřebčína v Kladrubech n. Lab.

1947 se narodil v Pardubicích Tomáš Danihelka, sochař v Hořicích

1948 se narodil Petr Škvor, býv. šéfdirigent Komorní filharmonie v Pardubicích (zemřel na následky autohavárie)

1990 se stal JUDr. Milan Mikula posledním předsedou MěstNV v Pardubicích

1999 zemřel Miloslav Holub, 1939-48 herec VČD (1945-48 ředitel)

2003 zemřela Věra Veselá, dlouholetá pracovnice pardubické nemocnice, nositelka Medaile města Pardubic

2004 zvítězili v divácké anketě o nejoblíbenější herce VČD Petra Janečková a Milan Němec (Miroslav Klimpl)