1846 se narodil Ing. Vilém Karel Jarkovský, 1894-1903 ředitel cukrovaru v Rosicích n. Lab.

1850 se narodil Václav Horák, ředitel měšťanské školy v Pardubicích na Novém městě, autor několika učebnic pro měšťanské školy

1852 se narodil v Lipolticích Bohumil Ždímal, organizátor čs. školství v Košicích

1875 se narodil v Dašicích MUDr. František Bažant, profesor zubního lékařství na LF v Brně

1878 se narodil Otakar Horák, pardubický pedagog, dlouholetý kronikář Sokola Pardubice

1880 se narodil v Semíně prof. Ing. Josef Gočár, přední český projektant

1883 se narodil Ing. Josef Vencl, vrchní technický rada města Pardubic

1889 se narodil Ervín Hoch, majitel obchodního domu na býv. Wilsonově třídě v Pardubicích

1895 se narodil Ing. dr. Jindřich Steinitz, chovatel koní a ředitel hřebčínů mj. v Kladrubech, Nemošicích a Slatiňanech

1923 se narodil doc. Ing. Miroslav Matrka, DrSc., 1947-88 pracovník VÚOS v Rybitví, od 1966 docent VŠCHT Pardubice

1936 zemřel Josef Kmoníček, majitel hostince a starosta Srnojed

1938 zemřel Josef Vodák, pardubický velkoobchodník, čestný člen Kunětického družstva

1940 zemřel Vladimír Veselý, průmyslník a statkář v rodném Bohdanči

1948 zemřel Josef Bartůšek, 1920-35 profesor pardubické reálky, známý štefanikovský badatel

1981 zaplavilo rozvodněné Labe komunikace na sídlišti Závodu míru

1998 zemřel Václav Mašek, býv. drogista v rodných Pardubicích

2002 zemřela Alena Štěrbová-Krátká, novinářka, redaktorka Čs. rozhlasu (Miroslav Klimpl)