1925 byla v Pardubicích ustavena Východočeská župa šachová, jejímiž členy se stalo 18 klubů

1926 zemřel Otakar Šedivý, od roku 1893 ředitel měšťanské školy

1930 zemřel Josef Roček, řídící učitel v Pardubicích u Kostelíčka, kde byl zakladatelem spolku „Naší mládeži“

1935 zemřel v Pardubicích kpt. Josef Dušek, okresní velitel četnictva v Pardubicích

1952 byla vyhlášena památková rezervace „Bažantnice v Uhersku“ se vzácnou květenou a ptactvem

1954 se narodil doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., proděkan FChT Univerzity Pardubice na období 2007-11

1995 byla otevřena nová budova Státního okresního archivu v Pardubicích v rekonstruovaném „Píšově železářství“ na Bělobranském náměstí

1999 zemřel dr. Ing. arch. Josef Danda, spoluautor projektu nádraží ČSD v Pardubicích

2002 se konala historicky první svatba na pardubické výletní lodi „Arnošt z Pardubic“

2003 podle Krajské hygienické stanice kouřilo 35% mužů a 32% žen (Miroslav Klimpl)