1854 se narodil v Cholticích Josef Jelínek, středoškolský profesor, spisovatel a básník

1861 byli zvoleni za poslance Zemského sněmu Václav Pour, mlynář z Valů, a pardubický advokát JUDr. Jan Žák

1872 se narodil v Bohdanči Josef Polák, ředitel měšťanské školy v Praze

1882 zemřela Marie Čacká, vl. jménem Františka Pichlová, žena pardubického lékaře MUDr. Pichla, spisovatelka, básnířka, překladatelka a národní buditelka

1884 se narodil Jožka Charvát, ředitel kůru a kapelník VČD v Pardubicích, od r. 1928 dirigent ND

1894 se narodil Jaroslav Hönig, býv. správce Družstevní mlékárny v Pardubicích

1934 se narodil Josef Boček, pedagog, sbormistr a hudební skladatel a v Jablonci nad Nisou

1934 zemřela pardubická rodačka Božena Viková-Kunětická, poslankyně říšské rady, senátorka NS, publicistka a spisovatelka, autorka několika divadelních her

1935 se narodil Stanislav Polanský, od roku 1972 ředitel LŠU v rodné Přelouči

1950 se narodil akad. malíř Václav Špale, autor nové malované opony Městského divadla

1951 se narodil Evžen Báchor, býv. fotoreportér Pardubických novin, nyní pracovník Magistrátu města Pardubic

1956 se narodila v Pardubicích výtvarnice Eva Francová, pedagožka Pedagogické fakulty UHK

1981 zemřel PhMr. RNDr. Jindřich Nebeský, ochotnický divadelník v rodných Sezemicích – herec, režisér a autor řady her

2003 navští〜vila Pardubice kanadská velvyslankyně v ČR M. Huberová v rámci Obchodního dne Kanady v Pardubicích

2003 rozhodlo MzP o bezplatném převodu tzv. „staré“ reálky do majetku Pardubického kraje

2005 zemřel MUDr. Miroslav Halada, 40 roků praktický lékař v Dašicích. (Miroslav Klimpl)