1821 se narodil v Plchu na Pardubicku Václav Klapka, kapelník a skladatel polek

1833 se narodila Františka Prokopová (po smrti manžela vedla 24 let továrnu „Josefa Prokopa synové“ v Pardubicích, známou „Prokopku“)

1848 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Vincenc Diviš, ředitel cukrovaru v Přelouči, v letech 1916-22 starosta Přelouče

1868 se narodil v Bohdanči Václav Hroch, ředitel školy, varhaník v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích a člen Pardubické filharmonie

1910 bylo v Holicích vytvořeno z dřívějšího obchodního živnostenského spolku Obchodní grémium v Holicích

1912 se narodil Jiří Řeřucha, pedagog a kulturní pracovník v Pardubicích

1929 zemřel v Dašicích Jan Prokeš, od roku 1880 mlynář v Dašicích, v letech 1905-18 starosta města

1929 zemřel v Pardubicích Josef Franc st., pardubický velkoobchodník železářským zbožím, zakladatel obchodního domu U Merkura

1932 byl starostou města Pardubic zvolen národně demokratický funkcionář JUDr. Jan Frýba

1942 se narodil v Pardubicích prof. Ing. František Vejražka, CSc., vysokoškolský pedagog, proděkan a prorektor ČVUT Praha

1994 se konala inaugurace prvního rektora Univerzity Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.

2002 byli vyhlášeni nejlepšími herci Východočeského divadla v Pardubicích v roce 2001 herečka Petra Janečková a herec Jiří Kalužný

2004 představil spisovatel a prezident mezinárodní organizace PEN klub, pardubický rodák Jiří Gruša v Rakouském kulturním středisku v Praze svou knihu „Šťastný bezdomovec“ (Miroslav Klimpl)