1651 byl na pardubickém zámku uzavřen soupis obyvatel podle víry, provedený na Pardubicku podle příkazu českých místodržitelů

1862 se konala na Olšinkách poslední vojenská poprava

1874 se narodil Ing. Alois Thir, 1931-38 přednosta Úřadu technické finanční kontroly

1880 se narodil v Holicích Bohumil Holub, varhaník, sbormistr, profesor brněnské Konzervatoře

1880 se narodil v Sezemicích PhDr. Ottomar Alois Schiller, spisovatel a kulturní historik

1880 se narodil dr. Jan Schuster, 1907-19 profesor reálky v Pardubicích

1885 se narodil ve St. Čívicích Karel Košťál, majitel sportovního závodu

1889 se narodil v Holicích Jan Holub, všestranný hudebník a dirigent, od 1951 první ředitel Hudební školy v Holicích

1895 se narodil Jaroslav Koníř, stavitel v rodných Pardubicích

1929 byla v Dašicích slavnostně otevřena za přítomnosti prezidenta republiky T. G. Masaryka nová kasárna

1931 se narodil doc. PhDr. Jaroslav Porák, CSc., přední znalec historické mluvnice češtiny (vyrůstal v Holicích)

1931 zemřel Viktor Donát, 1906-1912 nájemce hotelu Veselka v Pardubicích

1933 se narodil v Pardubicích doc. PaedDr. Jiří David, CSc., výtvarný pedagog na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

1933 se narodil Ove Fundin, švédský plošinář, vítěz Zlaté přilby Československa v r. 1967

1936 zemřel MUDr. Emanuel Sedlák, obvodní lékař v Pardubicích, zakládající člen Vlastivědného muzea v Pardubicích

1948 zemřela Anna Staudeová, majitelka sochařství a kamenictví v rodných Pardubicích

1965 zemřel JUDr. Karel Vítek, pardubický advokát, 1938-42 starosta města Pardubic

1993 se konala Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara v Pardubicích, které se zúčastnil mj. i Tomáš Baťa

2000 koupila pardubickou HTT Tesla tchajwanská společnost Foxconn, která zde vyrábí počítače

2001 byly v pardubickém IDEONU zahájeny již sedmé „Dny chleba“

2006 zemřel Ing. Jaroslav Tůma, veterán II. světové války, předseda odbočky Čs. obce legionářské.

(Miloslav Klimpl)